ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - EVENTS

Καλοκαίρι - Summer 2019

Ξενάγηση στον χώρο μας! 

Guiding you to our place!

Φθινόπωρο 2019 - Εκπαιδευτικές δράσεις

Fall 2019 - Educative activities

1-11-2019 1st Celebration

​Μουσικό Εντευκτήριο Πέλαγο : Σκρα 42, Μυτιλήνη, Λέσβος

Pelago Music Centre: Skra 42, Mytilene, Lesvos

Τηλ: 2251303382 - 6949007671, 6944881054

sailing@pelago-koinsep.net